งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" อำเภอพานทอง
0000

    วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" ข้าราชการครูอำเภอพานทองที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2561 จำนวน 14 ท่าน และได้รับเกียรติจากนายประเวศ คำหงส์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มาบรรยายพิเศษ เรื่องกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" อำเภอพานทอง

  งานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
DSC 0000

    วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" โดยมี ท่านนายกวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยมีกำหนดการดังนี้ ช่วงเช้า นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ จำนวน 67 รูป ต่อด้วยพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา.....

อ่านเพิ่มเติม: งานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

งานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563
000

วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" โดยมี ท่านนายกวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยมีกำหนดการดังนี้ ช่วงเช้า มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ จำนวน 69 รูป... 

อ่านเพิ่มเติม: งานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563

  งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)000 2
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)

งานวันวิชาการ "วันดอกบัวบานวิชาการศึกษาลัย"
1
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวิชาการ "วันดอกบัวบานวิชาการศึกษาลัย" ระดับประถมศึกษา ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและฐานการเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: งานวันวิชาการ "วันดอกบัวบานวิชาการศึกษาลัย"