งานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
DSC 0000

    ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการแสดงบนเวที พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนทุกคน ในงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี....

อ่านเพิ่มเติม: งานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

  งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง
0000

    วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดโป่งปากดง

อ่านเพิ่มเติม: งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง

  งานเทศกาลวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประกอบด้วย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนายภราดร เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ นางจุฑามณี กุลวงศ์ นักวิชาการศึกษา (ผู้เกษียณอายุราชการปี 2562) เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์อันดีงามไว้ให้ยั่งยืน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: งานเทศกาลวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2

งานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
0000

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและเป็นเกียรติในงานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 8,700,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร

อ่านเพิ่มเติม: งานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร

  งานแสดงความยินดีฯ งานเกษียณ และต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพนัสนิคม ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดีให้กับนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในโอกาสได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ และงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอพนัสนิคม และยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 36 คน ซึ่งบรรจุเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Mchs4R

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงความยินดีฯ งานเกษียณ และต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่