พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
0000

    วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

  พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0000

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นำโดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1
0000

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬาให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1

พิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านหนองเสม็ด
0000

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา และประปาหมู่บ้าน โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านหนองเสม็ด

มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลฯ
0000

    วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลระดับชาติในการแข่งขันโครงการงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 67 จำนวน 179 รางวัล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และครูผู้สอนสามารถนำไปพัฒนานักเรียนเพื่อประกอบในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

อ่านเพิ่มเติม: มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลฯ