ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา
0000

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาร่วมกับศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระดับภาค 6 แห่ง อาชีวศึกษาชลบุรี และสำนักงานจัดงานจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ "EEC's Chonburi : Job IT & Career Fair" ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา

  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์
0000

    วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 20.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ วัดบ้านในบน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์

  ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ รร.อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
0000

      วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ รร.อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

  ร่วมให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเนยากาว่า จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
0000

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเนยากาว่า จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนวัดบ้านเก่า ซึ่งโรงเรียนวัดบ้านเก่าได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความปลอดภัย และได้รับความร่วมมือ สนับสนุนวิทยากร และวัสดุ อุปกรณ์ จาก บริษัท EXEDY Friction Material Co.,LTD. มาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเนยากาว่า จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

  รับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 26/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ