ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
0000

    วันที่ 4 มกราคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองรักษ์ จังหวัดนายก โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน ซึ่งสพป.ชลบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแก้วศิลา และโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดนิทรรศการภายใต้คำขวัญ "เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล"

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

  ร่วมงานเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 12 มกราคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีทักษะในการใช้ชีวิต โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2562

  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
0000

    วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
0000

      วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

  ร่วมต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี