ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ตาก เขต 1
0000

    วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ตาก เขต 1 นำโดยนายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาให้เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่อง โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่กลุ่มงาน ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ตาก เขต 1

  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
0000

    วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำโดยนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมคณะ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ (KM) และโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการแต่ละกลุ่มงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ร่วมต้อนรับผอ.ใหม่ สพป.ชบ.2 ท่านเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์
0000

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมจัดงานต้อนรับผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ท่านเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับผอ.ใหม่ สพป.ชบ.2 ท่านเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
0000

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร และคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ...

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ

  ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ
0000

      วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เพื่อติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม ตึกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ