ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2562
0000

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (โดยมีผู้แทนรับมอบ)... 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
000

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงาน สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Video conference1
 

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อแจ้งนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 >>บันทึกการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา<<

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Video conference

ประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ชบ.เขต2
000

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัด สพป.ชบ.เขต2

  ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
0000

      วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ในการบริหารอัตรากำลังให้เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์