พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 14 "สามมุขเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562
0000

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14 "สามมุขเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี)

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 14 "สามมุขเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีเปิดงาน "ตลาดนัดวิชาการ พัฒนางานสถานศึกษาสีขาวก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง"
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ตลาดนัดวิชาการ พัฒนางานสถานศึกษาสีขาวก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสถานศึกษาสีขาว และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงานมีการจัดนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสินค้า 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดงาน "ตลาดนัดวิชาการ พัฒนางานสถานศึกษาสีขาวก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง"

  พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
0000

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19 - 24 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.....

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านหนองเสม็ด
0000

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา และประปาหมู่บ้าน โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านหนองเสม็ด

  พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไลด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน และอาหาร
0000

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไลด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน และอาหาร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ปลูกฝังทัศนคติ กระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการนำไปสู่รากฐานของการพัฒนาให้มีความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยมีพันเอก วิทยา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไลด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน และอาหาร