ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
0000

    วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.15 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อระลึกถึงในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถ และยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย ให้ไทยพ้นจากการเสียกรุงครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
0000

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สนามบริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
0000

      วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าหอพระพนัสบดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดชลบุรี
1

    วันที่ 6 เมษายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณสระเจ้าคุณเฒ่า วัดเขาบางทราย ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนในจังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธี เพื่อจัดทำน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดชลบุรี

 ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร
0000

    วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีและกล่าวต้อนรับในพิธีมอบรางวัลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ตามที่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร โดยมีโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับเพชร ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 30,000 บาท และ 2. โรงเรียนบ้านทับร้าง ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับทองแดง ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5,000 บาท ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร