พิธีรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแปลงเกตุ
0000

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแปลงเกตุ จำนวน 141 คน คนละ 500 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: พิธีรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแปลงเกตุ

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
0000

    วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

  พิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะกู อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาเด็กไทยในด้านโภชนาการ และสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร ด้วยการสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 90 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2562 ซึ่งโรงอาหารโรงเรียนบ้านบึงตะกูนับเป็นโรงอาหารลำดับที่ 107 ของโครงการ

อ่านเพิ่มเติม: พิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"

  พิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนบ้านทับร้าง
0000

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 10 อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนบ้านทับร้าง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำเภอบ่อทอง นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดชลบุรี อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียน จำนวน 416 ชุด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทับร้าง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนบ้านทับร้าง

  พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0000

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นำโดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว