ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
000

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการ "จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร." ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมี นายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ
0000

    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 นำโดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าประดุจทรงเป็นแม่แห่งชาติ ณ บริเวณอาคารสพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ
0000

    วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคมเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช
0000

      วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตรของพระองค์ ด้วยความจงรักภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
0000

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้น "เทคโนโลยีฝนหลวง" เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทย โดยมีนายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561