ร่วมงานประชุมเพลิงบุตรชายนายไพบูลย์ ศุภพิชน์ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ
0000

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมงานประชุมเพลิงเด็กชายเกียรติรัตน์ ศุภพิชน์ บุตรชายนายไพบูลย์ ศุภพิชน์ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน และมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในกลุ่มบ่อทอง จำนวน 26 โรงเรียน ณ วัดเขาดินมังกรทอง ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานประชุมเพลิงบุตรชายนายไพบูลย์ ศุภพิชน์ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ

  ร่วมงานพิธีประชุมเพลิงพระครูปลัดสุทิน กนฺตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วศิลาราม
0000

    วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานพิธีประชุมเพลิงพระครูปลัดสุทิน กนฺตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วศิลาราม และอดีตเจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดแก้วศิลาราม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานพิธีประชุมเพลิงพระครูปลัดสุทิน กนฺตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วศิลาราม

ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
0000

    วันที่ 4 มกราคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองรักษ์ จังหวัดนายก โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน ซึ่งสพป.ชลบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแก้วศิลา และโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดนิทรรศการภายใต้คำขวัญ "เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล"

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

  ร่วมงานเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 12 มกราคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีทักษะในการใช้ชีวิต โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2562

  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
0000

    วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์