ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ.
0000

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ. รุ่นที่ 2 โดยวัดเขาถ้ำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการอบรมฯ หลักสูตร "บทบาทนักทรัพยากรบุคคล สพฐ.ยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ" เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ โดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเขาถ้ำ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ.

  ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผอ.รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า
0000

      วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผอ.รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า เพื่อระลึกถึงคุณูปการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผอ.รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า

  ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ"
0000

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย CLUSTER" โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานถ่ายทอดสด

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ"

  ร่วมรับชมถ่ายทอดสด รายการ "พุธเช้าข่าวรร." และ "พุธเช้าข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 30/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมถ่ายทอดสด รายการ "พุธเช้าข่าวรร." และ "พุธเช้าข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ

  ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 38/2562
000

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางพรรณนภา โกศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นประธานการร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 38/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินการประชุมการมอบนโยบาย รวมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 38/2562