ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
0000

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม และโรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ มาจนครบวาระและอุทิศตนเพื่อการศึกษา อย่างทุ่มเท เสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ เพื่อลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
0000

      วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

  ร่วมต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี

  ร่วมต้อนรับ รมช. กระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ในเขตพัฒนาพิเศษ
0000

    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (English Mobile Unit) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โครงการจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไปในชีวิตประจำวัน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการฝึกทักษะดังกล่าว มีชุดอุปกรณ์สื่อสารการเรียนการสอน จำนวน 40 ชุด ประจำรถโมบาย English Mobile Unit ซึ่งอยู่ภายใต้วิทยาลัย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับ รมช. กระทรวงศึกษาธิการ...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
000

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ และโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)  อำเภอเกาะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน