ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนบ้านทรายมูล
0000


    วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านทรายมูลที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และงบประมาณจากสพฐ. โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมีการตัดริบบิ้นเปิดป้ายอาคารเรียน จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ 1. อาคาร อบจ.ชลบุรี ตัดริบบิ้นโดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2. อาคาร สพฐ. ตัดริบบิ้นโดยนายเอกวัสส์ อุษณีษพันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนรร.บ้านทรายมูล

  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา
0000

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาร่วมกับศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระดับภาค 6 แห่ง อาชีวศึกษาชลบุรี และสำนักงานจัดงานจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ "EEC's Chonburi : Job IT & Career Fair" ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา

  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์
0000

    วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 20.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ วัดบ้านในบน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์

ร่วมเปิดงานมินิมาราธอน Run For Kid บ้านทรายมูล
000

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมเปิดงานและร่วมวิ่ง Run For Kid บ้านทรายมูล มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้เพื่อจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านทรายมูล ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล อำเภอพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเปิดงานมินิมาราธอน Run For Kid บ้านทรายมูล

  ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ รร.อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
0000

      วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ รร.อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ