รับชมถ่ายทอดสด"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 34/2562 และประชุมสภากาแฟ
000

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 34/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินการประชุมการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง... 

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 34/2562 และประชุมสภากาแฟ

  1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
0000

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและการเดินสวนสนามลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้ทรงจัดตั้งกิจการลูกเสือไทย.....

อ่านเพิ่มเติม: 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

MOU รองผอ.สพท.และศึกษานิเทศก์
000

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU)ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Conference ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม: MOU รองผอ.สพท.และศึกษานิเทศก์

MOU โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการฯ
000

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี สำหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี กับมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: MOU โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการฯ

กศน.ชลบุรี ขอใช้อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี 2
000

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการประชุมประจำเดือนสัญจรสำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กศน.ชลบุรี ขอใช้อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี 2