ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
0000

      วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตรวจติดตามดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามนโยบายของสพฐ. พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม

  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองปริง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองปริง อำเภอบ่อทอง สถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองปริง

  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแปลง และโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม
0000

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านแปลง และโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม อำเภอเกาะจันทร์ เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแปลง และโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม

  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธราม
0000

      วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธราม อำเภอเกาะจันทร์ เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธราม

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญและมอบทุนการศึกษาฯ
0000

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญ อำเภอพนัสนิคม และเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามข่าว “เด็กน้อยยอดกตัญญูช่วยตาเก็บขวดขาย” (ข่าวช่อง 3 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งมีอยู่ 2 ครอบครัว เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,3 และ 5 ของโรงเรียนวัดเซิดสำราญ ในการนี้ทางสพป.ชลบุรี เขต 2 ได้มอบทุนการศึกษาให้ครอบครัวของเด็กนักเรียนทั้ง 2 ครอบครัว ครอบครัวละ 2,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญและมอบทุนการศึกษาฯ