ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงาน
0000

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ศึกษาดูงานการบริหารงานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี และงานพัสดุ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงบประมาณ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายธนู ฤทธิกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมคณะ

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงาน

  ศึกษาดูงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สพป.สระแก้ว เขต 1
0000

      วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ณ สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ เพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาดูงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

 สพป.ชบ.2 รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ผอ.สพท.
0000

      7 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. เขต 2 ,นายวสันต์ นาวเหนียว อดีต ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 และ นายวิชัย พวงภาศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ในโอกาสที่มาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชบ.2 รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ผอ.สพท.

  สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
0000

    วันที่ 29 มกราคม 2562 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา เพื่อสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งผู้เข้าสอบจะมีการสอบวัดความรู้ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
0000

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ดูแลรับผิดชอบสนามสอบที่ 3 จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 มีผู้สมัครสอบ จำนวน 2 วิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 509 คน และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 571 คน รวมทั้งสิ้น 1,080 คน ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม.....

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย