รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."
0000

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.15 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

อ่านเพิ่มเติม: รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."

  รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561
0000

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561

รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี2563
000

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้ารับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 “ระดับดีเด่น” ประเภทผู้บริหารการศึกษา จาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม: รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี2563

 รับรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
0000

    วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวแสดงความยินดีและรับรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมคุ้มครองสพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: รับรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและการเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนในอำเภอบ่อทอง จำนวน 14 โรงเรียน และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ่อทอง เข้าร่วมประกอบพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562