ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธราม
0000

      วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธราม อำเภอเกาะจันทร์ เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธราม

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญและมอบทุนการศึกษาฯ
0000

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญ อำเภอพนัสนิคม และเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามข่าว “เด็กน้อยยอดกตัญญูช่วยตาเก็บขวดขาย” (ข่าวช่อง 3 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งมีอยู่ 2 ครอบครัว เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,3 และ 5 ของโรงเรียนวัดเซิดสำราญ ในการนี้ทางสพป.ชลบุรี เขต 2 ได้มอบทุนการศึกษาให้ครอบครัวของเด็กนักเรียนทั้ง 2 ครอบครัว ครอบครัวละ 2,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญและมอบทุนการศึกษาฯ

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน
0000

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน

  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว และโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง
0000

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว และโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง อำเภอเกาะจันทร์ เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว และโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง

 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ช่วงเปิดเทอม
0000

    วันที่ 18 มกราคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เรื่องการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี และโรงเรียนบ้านเนิน อำเภอพนัสนิคม โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ช่วงเปิดเทอม