เข้าร่วมพิธีการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" และกีฬาการศึกษาและเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออก
0000

    วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชบ.2 เข้าร่วมพิธีการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" และกีฬาการศึกษาและเรียนรวม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออก โดยมีนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 6 จังหวัด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี คณะนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปัคตะกร้อ คีตะมวยไทย วิ่ง 31 ขา และกีฬาการศึกษาพิเศษและเรียนรวม

อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมพิธีการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" และกีฬาการศึกษาและเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออก

เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กว่าจะถึงวันนี้ของครูผู้สร้างแรงบันดาลใจศิษย์"
82616233 2564287883699174 149450211767353344 o

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนสยก่รสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กว่าจะถึงวันนี้ของครูผู้สร้างแรงบันดาลใจศิษย์" ณ สนามหญ้าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

อ่านเพิ่มเติม: เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กว่าจะถึงวันนี้ของครูผู้สร้างแรงบันดาลใจศิษย์"

  เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
0000

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มศิลปหัตถกรรม เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม ต่อไป...

อ่านเพิ่มเติม: เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68...

เปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2563
000

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 19.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: เปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564
000

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตำบลนาวังหิน ประกอบด้วยนักเรียน 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสระนา ,โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ,โรงเรียนบ้านน้ำซับ ,โรงเรียนวัดนาวังหิน และโรงเรียนวัดอัมพวนาราม โดยมีนายมานพ ศรีนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดตระพังทอง (สระนา) อำเภอพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน