ประธานรับมอบ ลานธรรม โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข
0000

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานรับมอบ ลานธรรม ของโรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข ซึ่งได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท จากนางวีนัส มงคลากร เพื่อสร้างลานธรรมให้กับโรงเรียนไว้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป ณ โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานรับมอบ ลานธรรม โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 20/62 และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 20/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 20/62 และประชุมสภากาแฟ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)"
0000

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)" เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA Online 2019) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต"
0000

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ โครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพฐ. ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด จำนวน 112 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต"