ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) โดยมีการแข่งขันการประกวดร้องเพลง และวงดนตรี ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ

dscf5851
Image Detail Image Download
dscf5857
Image Detail Image Download
dscf5859
Image Detail Image Download
dscf5861
Image Detail Image Download
dscf5868
Image Detail Image Download
dscf5875
Image Detail Image Download
dscf5888
Image Detail Image Download
 
 
 
Powered by Phoca Gallery

  E-filing (เปิดด้วย Internet Explorer)

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค(ฮอลล์9) เมืองทองธานี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานในภาคนิทรรศการและภาคการสัมมนาได้ ดังนี้
     1. ภาคนิทรรศการ ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการได้ ณ สถานที่จัดงาน หรือกรณีที่ประสงค์จะเดินทางพร้อมกันเป็นหมู่คณะ 50 คนขึ้นไป สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมชมงานฯ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)
     2. ภาคสัมมนาฯ ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ http://rlc.nrct.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 9 ม.ค. 2558 กรุณาพิมพ์ใบตอบรับจากอีเมล์ท่านมายื่นลงทะเบียนได้ที่หน้าห้อง Grand Diamond Ballroom
     สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inventors.nrct.go.th และ http://rrm.nrct.go.th


  โครงการ "ปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุนน้องเลย 2 ก๋อ"

    เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นจำนวนมากที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนทุนการศึกษา เป็นสาเหตุให้มีเด็กนักเรียนจำนวนมากเกิดการเจ็บป่วยทำให้นักเรียนต้องหยุดเรียนหรือออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียน สามารถบริจาคได้ทีบัญชี "กองทุนปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุนน้อง ฉก.ชน.สพป.เลย 2" ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 982-9-03801-7 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  รับสมัครนักเรียนเข้าต่อศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ(โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2558

     ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการรับนักเรียนเข้าต่อศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ(โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ประชาสัมพันธ์การบรรยาย "การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494(UNDO)

  ประชาสัมพันธ์ การบรรยาย "การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494(UNDO) รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ