ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong



ARS58
KRS58



strategy
visit

media

 

 

O-NET
internal Control58
guide

KM1
banner scout
header-ksp
sapa58

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 - สพป.ชบ.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์(E-office)

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2556 สพป.ชบ.2 ได้จัดอบรมโครงการปฏิบัติการใช้ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์(E-office)ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ที่จะเริ่มใช้ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ตามนโยบายของ สพฐ. โดยได้รับเกียรติจาก นายชลิต เพ็ชรัตน์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

001
Image Detail Image Download
002
Image Detail Image Download
004
Image Detail Image Download
005
Image Detail Image Download
006
Image Detail Image Download
007
Image Detail Image Download
008
Image Detail Image Download
009
Image Detail Image Download
010
Image Detail Image Download
011
Image Detail Image Download
012
Image Detail Image Download
013
Image Detail Image Download
014
Image Detail Image Download
015
Image Detail Image Download
016
Image Detail Image Download
017
Image Detail Image Download
018
Image Detail Image Download
019
Image Detail Image Download
020
Image Detail Image Download
021
Image Detail Image Download
 
 
 
Powered by Phoca Gallery

   BBL D-Day

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง...สู่ครู TPCK ในศตวรรษที่ 21"

     เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง...สู่ครู TPCK ในศตวรรษที่ 21" (การออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องสัมมนา 211 ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

     ด้วยสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 แจ้งว่ามีนักเรียนประสบวาตภัย จำนวน 1 ราย คือ เด็กหญิงกุลธิดา ลิขิตศิลป์กุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเสียหาย ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมบริจาคทรัพย์ช่วเหลือ โดยรวบรวมส่งไปยัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เลขที่ 99/7 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 (ทางธนาณัติ)


  ขอเชิญบุคลากรทางการลุกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23

  ขอเชิญบุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

  ด้วย สพม 16 แจ้งว่า ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านพักอาสัยเด็กหญิงนภัสวรรณ์ แก้วล่อง นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง

  ในการนี้ สพป.ชบ.2 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของหรือปัจจัยช่วยเหลือตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดรุงไทย สาขาศาลากลาง จ.สงขลา ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย สพม.16 เลขที่บัญชี 981-2-94655-1 และขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ สพม 16 ทราบด้วย


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดยนางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ