ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59

move59
visit
Crown
policy
money
price

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 - ร่วมงานสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ในการสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสวดพระอภิธรรมฯ ณ วัดหลวงพรหมาวาส ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

dsc_0001
Image Detail Image Download
dsc_0078
Image Detail Image Download
dsc_0082
Image Detail Image Download
dsc_0083
Image Detail Image Download
dsc_0085
Image Detail Image Download
dsc_0089
Image Detail Image Download
dsc_0090
Image Detail Image Download
dsc_0100
Image Detail Image Download
dsc_0101 2
Image Detail Image Download
dsc_0102
Image Detail Image Download
dsc_0103
Image Detail Image Download
dsc_0104
Image Detail Image Download
dsc_0105 2
Image Detail Image Download
dsc_0105 3
Image Detail Image Download
dsc_0105 4
Image Detail Image Download
dsc_0106
Image Detail Image Download
dsc_0107
Image Detail Image Download
dsc_0108
Image Detail Image Download
dsc_0109 2
Image Detail Image Download
dsc_0109
Image Detail Image Download
 
 
 
Powered by Phoca Gallery

  662560

  vision59
  value1mission1goal1

  70160


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

      ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสถานศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

       ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชลบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

  จังหวัดชลบุรีแจ้งว่า กระทรวงการคลังเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ  โดยกำหนดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


  ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

  ด้วยจังหวัดชลบุรีแจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครคัดเลือกกลุ่มผู้แทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์ ประจำปี 2560  กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลอายุ 18-30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มี.ค.2530-1 เม.ย.2542)  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มี.ค.2560- 5 เม.ย.2560  การรับสมัครดังกล่าวมีรายละเอียดตามประกาศ และเกณฑ์เกณฑ์การคัดเลือก ดังแนบ  โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนา/อาศัยอยู่  หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dyc.go.th


  ประขาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมเสนอชื่อ 70 บุคคลต้นแบบ และตั้งปณิธานความดี

       ด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ "ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" โดยดำเนินการค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคล 70 บุคคลต้นแบบ ที่น้อมนำหลักคุณธรรมคำสอนของรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการทำงาน และดำเนินชีวิต รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ..แสดงทั้งหมด..

  e-network

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2