สำนักงานคณะกรรมการสกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการสกสค. กระทรวงศึกษาธิการจะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา หากสนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่www.otep.go.th