การติดต่อ

ที่อยู่:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
Thailand
โทรศัพท์:
038-474630-3
โทรสาร:
038-474636

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ:

*** กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2 ติดต่อกลับ ***