ฮิต: 279

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (13 มีนาคม 2567)  >>ประกาศตำแหน่งครูผู้สอน<<   

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (13 มีนาคม 2567)  >>ประกาศตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล<<