ฮิต: 157
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (สอบคัดเลือก ภาค ก และภาค ข)
DSC 8823

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกและคณะกรรมการ ในการดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ภาค ก และภาค ข ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2