ฮิต: 115
การประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL)
DSC 8823

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. น.ส.ธนสร ดีศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยน.ส.ดารารัตน์  เฮ้งไล้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวรวุฒิ  เล็กชะอุ่ม เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบทางไกล Zoom meeting ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2