ฮิต: 99
การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
DSC 8823

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายธราธิป วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 112 โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567