ฮิต: 105
การประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูฯ (School Capacity System : SCS)
DSC 8823

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2พร้อมด้วย นายธราธิป วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสายใจ  เหลืองอ่อน นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูฯ (School Capacity System : SCS) ผ่านระบบทางไกล Zoom meeting ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2