ฮิต: 4163

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2

1> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 

2> รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      ปีงบประมาณ 2565           >>ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน<<
 
 
      ปีงบประมาณ 2564
 
 
      ปีงบประมาณ 2562-2563
 

 

3> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 

4> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562