การติดต่อ

ที่อยู่:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
Thailand
โทรศัพท์:
038474630
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
038474636

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

*** กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2 ติดต่อกลับ ***