ฮิต: 105
ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 45/2563
 1

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 45/2563 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2