ฮิต: 663

ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 (ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564) รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link