ฮิต: 11589

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
2> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 

 

  • ปรับปรุงซ่อมอาคาร-รั้ว (8 ธันวาคม 2563)

 

 

3> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

  • ปรับปรุงซ่อมอาคาร-รั้ว (8 ธันวาคม 2563)

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

 

 

4> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
5> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563