ฮิต: 7851

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
2> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

3> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2564

 

 

4> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2564