ฮิต: 334
การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ครั้งที่ 1/2565
6

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย น.ส. สุรัชดา ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางพรพินิจ  เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 70 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2