ฮิต: 152
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญพนัส 32
S 10444810

วันที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 10.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรดน้ำดำหัว ครูอาวุโส ในกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566  ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญพนัส 32 ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นโดยชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญพนัส 32  ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2