ฮิต: 115
  การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
0000

    วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังและจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2