ฮิต: 250
พิธีเปิดการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
S 10444810

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม พร้อมด้วยนางพรพินิจ  เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ในการอบรมครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 โรงเรียน ณ หอประชุมวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2