ฮิต: 125
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับ ตามความจำเป็น งบดำเนินงาน
0000

    วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับ ตามความจำเป็น งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2561 ดำเนินการโดยการจำแนกรายการงบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561 ด้านโครงสร้างและบริการพื้นฐาน ด้านคุณภาพ ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2