ฮิต: 220
  การอบรมโครงการทดสอบวัดสมรรถนะครูการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2561
0000

    วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการทดสอบวัดสมรรถนะครูการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2561 เป็นโครงการที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 444 คน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2