ฮิต: 124
ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง
2 230202 10

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุวิมล  สุขจิตร  ผอ.รร.บ้านหนองเกตุ  ประธานกลุ่ม รร.บ่อทอง 2 และน.ส.ศรัญญา  ไพรวันรัตน์ ผอ.รร.บ้านอ่างกระพงศ์  ประธานกลุ่ม รร.บ่อทอง 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน ณ รร.บ้านหนองเกตุ และ รร.บ้านอ่างกระพงศ์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี