ฮิต: 186
สพป.ชลบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ เพื่อรับตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผอ.สพท. วิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
2 230202 10

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 15.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา ภูรับพา นายนุกูล ชราศรี รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ และคณะครู ในการจัดเตรียมสถานที่ และการจัดนิทรรศการเพื่อรับตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผอ.สพท.วิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั้นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2