ฮิต: 115
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
2 230202 10

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายไทยภูษา สุวรรณพันธ์ ผอ.รร.บ้านเกาะโพธ์ (วันครู ๒๕๐๐) และ น.ส. สว่าง  จันทุมมี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) และผลการพัฒนางานตามข้อตกลงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่ม รร. เกาะจันทน์ 1 ณ รร.บ้านห้วยหวาย อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี