ฮิต: 81
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566