ฮิต: 79
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2566

2 230202 10

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายนุกูล ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมภิญโญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี