ฮิต: 83
คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
2 230202 10

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางกัญจนา  เทพสัตรา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566 ณ รร.วัดหน้าพระธาตุ วัดบ้านกลาง รร.นากระรอก และรร.หนองหัวหมู อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี