ฮิต: 62
การประชุมทางไกล(Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
DSC 8823

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล(Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2