ฮิต: 160
  การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ของสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 10/2561
0000

    วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2