ฮิต: 80
  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 43/61
0000

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 43/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้.....

▶ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
- ยอดบริจาคร่วมกันทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย
- นำผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และผอ.สพท.ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
- นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบบ้านพักครูให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
- งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS
- การนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561
▶ แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.
- การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โดย คุณครูอารมย์ เหลืองแดง และครอบครัว
- สพฐ. นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมเดินหน้าจัด "สพฐ.เกมส์"
- ภาพยนตร์สั้น เรื่อง แทนคุณด้วยคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
และเวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประชุมเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2